הנפקת אישור לפטור מתשלום דמי ביטוח למקבלי קצבת נכות כללית ונכות מעבודה


תאריך פרסום: 06.01.2020

שליחת אישור לפטור מתשלום דמי ביטוח למקבלי קצבאות נכות כללית ונכות מעבודה

לידיעת מקבלי קצבאות נכות כללית ונכות מעבודה שזכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח,

באמצע חודש ינואר נשלח אליכם אישור לפטור מתשלום דמי ביטוח לשנת 2020 .
את האישור עליכם להעביר למעסיק שלכם או למשלם הפנסיה כדי לקבל את הפטור.   

האישור יישלח בדואר לכתובתכם באופן אוטומטי, ואין צורך לפנות לסניף לקבלת האישור.

שימו לב, תוכלו גם לראות ולהדפיס את האישור באמצע חודש ינואר באתר השירות האישי.