אושר החוק לתשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת


תאריך פרסום: 16.06.2020
​אושר התיקון לחוק, שמאפשר לשלם את דמי האבטלה ביחד עם הקצבאות האלה:
  • דמי מזונות
  • הבטחת הכנסה
  • קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67)
  • קצבת שאירים
  • קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים)

כמה זמן אפשר לקבל את שתי הקצבאות?

תיקון החוק אושר לתקופת הקורונה, ואפשר לקבל את שתי הקצבאות מחודש מרץ 2020 עד 15.8.20.
בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה

מתי ישולמו הקצבאות שהופחתו?

אנו נחזיר את הכספים שהופחתו מהקצבה ונשלם רטרואקטיבית מחודש מרץ.
אנו מעריכים שתוך 14 יום נעביר את התשלום לחשבונות הבנק - את המועד המדויק נעדכן בהמשך.
שימו לב, התשלום יהיה אוטומטי, אין צורך לעשות משהו כדי לקבל את הקצבאות שהופחתו.