ביום ראשון, 19 בינואר 2020 לא תתקיים קבלת קהל בתחום קשרי חוץ


תאריך פרסום: 15.01.2020

ביום ראשון, 19 בינואר 2020 לא תתקיים קבלת קהל בתחום קשרי חוץ

ביום זה תוכלו לפנות אלינו בערוצים האלה: