קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה המסייעת לאנשים עם מוגבלות


תאריך פרסום: 27.05.2020

​קרנות הביטוח הלאומי ורשות החדשנות מזמינות תאגידים להגיש בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות.

הבקשות יוגשו למסלול ההטבה ״עזרטק״ המשותף לשני הגופים, והתומך בפרויקטים של מחקר ופיתוח טכנולוגי, במטרה לאפשר
לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה ובשוק התעסוקה.
גובה המענק המקסימלי הוא - 900,000 ₪ ל- 12 חודשים.
ניתן למצוא את הוראות מרכיבי הבקשה ותנאי הסף ואת הטופס להגשת הבקשה באתר הביטוח הלאומי  או באתר רשות החדשנות.
המועד האחרון להגשת הבקשות: 29 ביולי 2020, ח' באב תש"פ.