קול קורא של הקרן למפעלים מיוחדים לפיתוח תכניות חדשניות לאוכלוסיות בסיכון


תאריך פרסום: 23.01.2020

קול קורא להגשת בקשות לפיתוח תכניות חדשניות לאוכלוסיות בסיכון

הקרן למפעלים מיוחדים מזמינה גופים ציבוריים להגיש בקשות לסיוע בפיתוח תכניות בתחומים הבאים:

  • קידום ביטחון סוציאלי וכלכלי של אוכלוסיות בסיכון
  • מניעה וצמצום הדרה חברתית
  • מניעת התמכרויות, טיפול ושיקום בנפגעי התמכרויות

לפירוט מרכיבי הבקשה לסיוע, כולל קריטריונים, תנאי סף וטופס להגשת בקשה לחצו כאן

כנס הסברה ומענה על שאלות יתקיים ביום שלישי, 11.2.2020 בשעה 9:30 בהאב הכוורת, רחוב החשמונאים 34, לוד.
י
ש להירשם מראש לכנס. ההרשמה באתר. 

שאלות הבהרה ניתן להפנות למייל: carmelaeb@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 5.3.2020 בשעה 16:00.

המועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי, 26.3.2020 בשעה 13:00.

הביטוח הלאומי אינו מתחייב לקבל כל בקשה שהיא.