נדבקת בקורונה במקום העבודה? בדוק את זכאותך לדמי פגיעה בעבודה!


תאריך פרסום: 11.08.2020

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה - יכול להיות מוכר כנפגע בעבודה, ולקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה מעבודה עבור הימים שלא עבד, בזמן שהיה חולה בקורונה
אם חלילה תישאר לך נכות כתוצאה ממחלת הקורונה, תוכל להיות זכאי לקצבה או למענק, בהתאם לנכות שנותרה.

לבדיקת זכאות יש להגיש לנו תביעה לדמי פגיעה (יש למלא את התביעה כ"פגיעה בעבודה" ולא כמחלת מקצוע).

למידע נוסף ולמסמכים שעליך לצרף לתביעה לחץ כאן.

שימו לב, מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה קורונה במקום העבודה אך לא חלה בעצמו בקורונה - לא יוכר כנפגע בעבודה.