פרסום חדש של הקרנות: תיאור קולי בתיאטראות


תאריך פרסום: 18.06.2020

אגף הקרנות מפרסם דו"ח מחקר המסכם את התוכנית תיאור קולי בתיאטראות
התוכנית, 
שאותה יזמה הקרן לפיתוח שירותים לנכים בשיתוף פעולה עם הספרייה המרכזית לעיוורים, נועדה לאפשר לעשרות אלפי עיוורים ואנשים עם לקויות ראייה לצרוך תרבות יחד עם בני משפחותיהם וחבריהם, ולקחת חלק פעיל בשיח התרבותי.
התוכנית פעלה במימון הקרן בין השנים 2015- 2018, 
ולוותה במחקר הערכה שממצאיו מובאים בדו"ח זה.