עדכון בנוגע לספירת 100 ימי האבטלה לצורך קבלת מענק אבטלה ממושכת


תאריך פרסום: 25.11.2020

בעקבות תיקון בחוק, בבדיקת הזכאות לקבלת מענק אבטלה ממושכת, נספור את 100 ימי האבטלה בין התאריכים 1.3.20 עד 31.10.20 (ולא עד 17.10.20). 

בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה. כלומר, אם קיבלת דמי אבטלה למשך 50 ימים, חזרת לעבוד, ולאחר מכן הפסקת לעבוד בשנית וקיבלת דמי אבטלה למשך 50 ימים נוספים- תוכל להיות זכאי למענק.

חשוב לדעת, ימי ההמתנה הראשונים שלא שולמו, נכללים בספירת 100 ימי האבטלה.

תיקון זה חל גם על ספירת 100 ימי מענק הסתגלות.

בימים הקרובים יעודכן באתר השירות האישי מידע על תשלום המענק לזכאים החדשים.