עדכון לעצמאים בנוגע למענקים שקיבלו מרשות המסים


תאריך פרסום: 09.11.2020

עצמאים רבים שואלים אותנו האם המענקים שקיבלו מרשות המסים נחשבים כהכנסה שחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי?

להלן תשובתנו:

רשות המסים שילמה לעצמאים שני מענקים במשבר הקורונה:

  1. מענק קורונה (שנקרא גם מענק סוציאלי)

מענק זה פטור מתשלום דמי ביטוח, ולכן הוא גם לא ישפיע על המקדמות לשנה הבאה. 
בנוסף, מענק זה גם לא יגרום לחישוב מחדש של דמי האבטלה למי שהוא שכיר ועצמאי, וקיבל דמי אבטלה בזמן משבר הקורונה.

2. מענק הוצאות

רשות המסים עדיין לא החליטה על הסיווג של מענק זה.
לאחר שתתקבל החלטה בנושא נוכל לדעת האם וכיצד המענק ישפיע על תשלום דמי ביטוח, ונעדכן אתכם בהתאם.