דחיית כנס הסברה של קרן מנוף


תאריך פרסום: 15.03.2020

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כנס ההסברה של קרן מנוף שהיה אמור להתקיים ביום חמישי 19.03.2020 ב"כוורת" – נדחה.

על מועד חדש לקיום הכנס תצא הודעה.