פרסום חדש באתר: מהפיכה בהשכלה הגבוהה -הערכת התרומה של מרכזי תמיכה רב-נכותיים במוסדות להשכלה גבוהה


תאריך פרסום: 13.07.2020

מינהל המחקר מפרסם דוח המסכם מיזם שפעל בעשור האחרון במוסדות להשכלה גבוהה באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים והקרן למפעלים מיוחדים בביטוח הלאומי, שמטרתו להגדיל את מספר הסטודנטים עם מוגבלות שירכשו השכלה אקדמית וישתלבו לאחר מכן בתעסוקה בתפקידים ההולמים את יכולתם ואת כישוריהם.
במהלך שנות הפעלת 
המיזם ובהשפעתו, הותקנו תקנות הנגישות להשכלה גבוהה המחייבות כיום כל מוסד אקדמי להפעיל מרכז תמיכה לסטודנטים עם מוגבלות.

במסגרת המיזם, סייע הביטוח הלאומי בהקמה פיזית, הפעלה ופיתוח של מרכזי תמיכה רב - נכותיים בתוך המוסדות האקדמיים, שיספקו שירותי תמיכה לאותם סטודנטים תוך שיתוף פעולה עם מחלקות השיקום של הביטוח הלאומי. בסך הכל הוקמו והופעלו 36 מרכזי תמיכה ב- 31 מוסדות שונים להשכלה גבוהה ברחבי הארץ.
לקריאת הדוח לחצו כאן.