הנחיות למעסיקים בנוגע לדיווח על הוצאת עובדים לחל"ת


תאריך פרסום: 14.09.2020

הוצאתם את העובדים שלכם לחל"ת? אתם צריכים לדווח לנו שעובדתם הופסקה!
שימו לב, עובד שהוצא לחל"ת יהיה זכאי לדמי אבטלה אם תקופת החל"ת היא ל- 14 יום לפחות.
דיווחי המעסיק על המצב התעסוקתי של העובדים משפיעים על תקופת הזכאות, וכן על חישוב דמי האבטלה של העובדים. 
לכן חשוב מאוד להקפיד על דיוק בנתונים המדווחים, כדי לעזור לעובדים לקבל את המגיע להם בתקופה זו.

דיווח על עובד שהוצא לחל"ת בפעם השנייה ואילך

המעסיק צריך לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר: 
"קובץ הפסקת עבודה" הכולל את תאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון של העובד) והסיבה להוצאה לחל"ת.
שימו לב, במקרה זה אין לשדר "טופס "100.

לדוגמה: עובד שיצא לחל"ת ראשון בפעם הראשונה ב-15.3.2020, חזר לעבודה בתאריך 1.5.2020 ויצא שוב לחל"ת ב-15.9.2020- יש לדווח עליו בקובץ "הפסקת עבודה" בלבד.
הדיווח יכלול: הפסקת עבודה מתאריך 15.9.2020 מסיבה: חל"ת 
אין לציין תאריך תחילת עבודה – להשאיר פרמטר זה ריק.

דיווח על עובד שהוצא לחל"ת בפעם הראשונה 

במקרה של עובד שהוצא לחל"ת/פוטר/התפטר בפעם הראשונה- המעסיק צריך לשדר לביטוח הלאומי דרך מערכת השכר:
  •  "טופס 100" - הכולל תאריך תחילת העבודה אצל המעסיק. 
  •  "קובץ הפסקת עבודה" - הכולל את תאריך הפסקת העבודה (יום העבודה האחרון של העובד) והסיבה להפסקת העבודה.
לדוגמה: עובד שהחל לעבוד ב-1.1.2018 ויצא לחל"ת ב-13.9.2020, יש לדווח כך: שידור "טופס 100" הכולל את תאריך תחילת העבודה, וכן שידור "קובץ הפסקת עבודה" מתאריך 13.9.2020 ולציין את הסיבה: "יציאה לחל"ת".
 

דיווח על חזרה לעבודה של עובד שהיה בחל"ת

דיווח על חזרה לעבודה של עובד בחל"ת יתבצע באמצעות מערכת השכר-  יש לדווח את התאריך שבו חזר העובד לעבוד.
גם העובד צריך לדווח על הפסקת עבודה/חזרה לעבודה באמצעות האתר.