זכויות משפחות ההרוגים והפצועים באסון מירון


תאריך פרסום: 02.05.2021
​ביטוח לאומי מביע את צערו על אסון מירון, משתתף באבלן הכבד של משפחות הנספים ומאחל החלמה מהירה לכל הפצועים.
בימים הקרובים, אנחנו נפנה באופן ישיר למשפחות, ונסייע להן למצות את זכויותיהן בביטוח לאומי.
ליבנו עם משפחות הנספים והפצועים.

זכויות בני משפחה של הנספים

דמי קבורה

ביטוח לאומי משלם את הוצאות הקבורה ושירותי הקבורה עבור הנספים באסון.
התשלומים מועברים ישירות מהביטוח הלאומי לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה.

קצבת שאירים לאלמנות וליתומים

אלמנות ויתומים של תושבי ישראל שנספו באסון בהר מירון זכאים לקצבת שאירים. 
סכום הקצבה משתנה בהתאם למספר היתומים שהנפטר השאיר אחריו.

כל המידע בנושא קצבת שאירים מפורט בקישור הזה


זכויות הנפגעים

דמי תאונה

מי שנפצעו באסון במירון וכתוצאה מהפציעה איבדו את הכושר לתפקד (אפילו אם לתקופה זמנית), יכולים להיות זכאים לתשלום דמי תאונה. הקצבה משולמת לכל היותר למשך 90 יום של אובדן כושר התפקוד, ובהתאם למצב התפקודי של הנפגע.
כל המידע על דמי תאונה בקישור הזה

ביטוח מתנדבים

ביטוח לאומי מכיר בעבודה החשובה שעשו מי שהתנדבו לעזרת הזולת ולמען הצלת חיי אדם באסון במירון, ומפצה את מי שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, בדומה למי שנפגעו בעבודה.

כל המידע על פגיעה בזמן התנדבות מפורט בקישור הזה

קצבאות נכות

מי שנותרה לו נכות לטווח ארוך בעקבות האסון במירון, יכול להיות זכאי לקצבת נכות כללית, קצבה לשירותים מיוחדים וקצבת ניידות.

הקצבאות משולמות בהתאם למצב הבריאותי והתפקודי שנותר בעקבות הפגיעה.