הטבה בבנקים למבוטחים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה


תאריך פרסום: 23.06.2022

אנו שמחים לעדכן אתכם שמבוטחים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 40% ומעלה על ידי הביטוח הלאומי, זכאים להנחה בבנקים בגביית עמלות עבור 4 פעולות בחודש שבוצעו על ידי פקיד הבנק.

מה צריך לעשות? פשוט מאוד!

 לפנות לבנק שבו מתנהל החשבון ולהציג את האישור על אחוזי הנכות.