דמי אבטלה עבור יולי למובטלים בגיל 45+ שהוארכה להם תקופת הזכאות


תאריך פרסום: 08.08.2021

בשל ההיערכות שלנו ליישום הארכת הזכאות לדמי אבטלה, תשולם לכם ב-12.8.21 מקדמה על חשבון דמי האבטלה של חודש יולי 2021.

סכום המקדמה המשוער: 90% מדמי האבטלה, על פי הזכאות האישית של כל מובטל.

שימו לב,

  • לאחר שנסיים את ההיערכות, נחשב את דמי האבטלה המגיעים לכם עבור חודש יולי:
    אם המקדמה תהיה נמוכה מדמי האבטלה נפקיד לחשבונכם את יתרת דמי האבטלה המגיעה לכם.
    אם המקדמה תהיה גבוהה מדמי האבטלה – ייווצר חוב שיקוזז מתשלום עתידי.
  • מידע על סכום דמי האבטלה ועל מספר הימים שדווחו אלינו משירות התעסוקה יופיעו באתר האישי עד יום לפני התשלום, וגם תקבלו מאתנו מסרון.
  • שאר המובטלים יקבלו ב-12.8.21 דמי אבטלה בשיעור מלא.