מידע לזכאי לדמי אבטלה שנקרא לשירות במילואים


תאריך פרסום: 30.03.2020

זכאי לדמי אבטלה בשל משבר הקורונה, שנקרא לשירות מילואים -תקופת השירות במילואים לא תיפגע בזכאותו לדמי אבטלה.

לקבלת תגמולי המילואים יש להגיש לנו תביעה אישית לתגמולי מילואים בצירוף 6 תלושי שכר אחרונים