תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות


תאריך פרסום: 18.03.2021

​לקראת יום הבחירות שיחול ביום שלישי, 23.3.2021, ברצוננו להביא לידיעת עובדים שכירים המשרתים במילואים ומעסיקיהם:
עובד שכיר שמשרת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל, ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק עבור יום השבתון.