חדש באתר! נתונים סטטיסטיים לפי מועצות איזוריות


תאריך פרסום: 11.03.2021

שדרגנו את מערכת הנתונים הסטטיסטיים באתר לפי יישובים, וכעת ניתן לצפות גם בנתונים על מקבלי הקצבאות לפי מועצות איזוריות.

למערכת הסטטיסטיקה לפי יישובים ומעצות איזוריות לחצו כאן