הקדמת קצבאות לרגל נבי שועייב


תאריך פרסום: 19.04.2020

​לרגל נבי שועייב יוקדם תשלום הקצבאות האלה:

אזרח ותיק, שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, דמי מזונות, נפגעי עבודה, ניידות, סיעוד, שיקום ואסירי ציון. 

הקצבאות ישולמו ביום רביעי, 22.4.2020 (במקום ב- 28.4.2020)

הביטוח הלאומי מאחל חג שמח לכל האזרחים הדרוזים!