פרסום חדש באתר- מקבלי דמי אבטלה בשנת 2018


תאריך פרסום: 02.01.2020

מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי מציג פרסום זה כחלק מסדרת הפרסומים על מקבלי דמי אבטלה.

בפרסום מוצגים נתונים על מובטלים שקיבלו דמי אבטלה בשנת 2018 בהשוואה לשנים קודמות, תוך פירוט מאפיינים
שונים, בהם מאפייני דמוגרפיה ומאפייני תעסוקה.

לצפייה בפרסום לחצו כאן