פרסום חדש באתר - ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם, מספר 18


תאריך פרסום: 09.01.2020

פורסם ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם - גיליון מספר 18 

גיליון מספר 18 מתמקד בכמה סוגיות שעל סדר היום של מערכות הביטחון הסוציאלי בתחילת שנת 2020, כגון האטה בתוחלת החיים, מניעת הונאות, העלאת גיל הפרישה וקבלת גמלת סיעוד.
בדוח מקיף על מצב הבריאות במדינות המפותחות שפורסם לאחרונה, ארגון ה-OECD מנתח את המגמות האחרונות בתוחלת החיים ומציג את האתגרים של מערכות הביטחון הסוציאלי בעקבות הזדקנות האוכלוסייה, בעיקר בתחומי הפנסיה והסיעוד.

לצפייה בידיעון לחצו כאן