פרסום חדש באתר - מי נשאר ומי יצא ממערכת דמי אבטלה


תאריך פרסום: 29.04.2021

פרסום זה מתמקד במבוטחים שנשארים במערכת דמי אבטלה ובחוזרים לשוק העבודה בחודש מרס 2021, כפי שעולה מנתונים מינהליים של הביטוח הלאומי. מדובר בדוח תקופתי שיפורסם על ידי מינהל המחקר והתכנון מעת לעת.
לגבי אוכלוסייה זו יובאו נתונים דמוגרפיים נבחרים, וכן נתונים סוציו-כלכליים: 
רמת העוני והתפלגות לפי עשירוני הכנסה.

לצפייה בפרסום לחצו כאן