פרסום חדש באתר- פניות הציבור אל המוסד לביטוח לאומי, 2020


תאריך פרסום: 21.03.2021

אגף פניות הציבור בביטוח הלאומי מהווה צומת חשוב בקשרי המוסד עם הציבור.

באגף נצבר מידע רב על ליקויים במתן השירות כמו גם מידע על צורכי המבוטחים ועל ציפיותיהם מהמוסד ומעובדיו.
האגף משמש כתובת לקבלת מידע על זכויות וחובות בביטוח הלאומי, וכן כתובת להשגות על 
החלטות המוסד.
תחום חשוב אחר שבו האגף עוסק, הוא טיפול בתלונות.
פרסום זה מרכז את פניות הציבור בכתב בשנת 2020, באמצעותם אפשר להעריך את השירות שהאגף מספק ואת תוצאות פעולותיו, וכן ללמוד על היקף הפעילות ואופן הטיפול בפנייה.

לצפייה בפרסום לחצו כאן