פרסום חדש באתר - ניתוח היקף העסקים שצמצמו את מצבת העובדים שלהם בתקופת הקורונה


תאריך פרסום: 17.06.2021

הפרסום מציג עבודה משותפת של הביטוח הלאומי ובנק ישראל, שבמסגרתה נבחנו היקפי העסקים אשר צמצמו משמעותית את מצבת העובדים במהלך משבר הקורונה, תוך שימוש בדיווחים המועברים על ידי מעסיקים לביטוח הלאומי על בסיס חודשי.

לצפייה בפרסום לחצו כאן