פוליסת ביטוח סיעודי לנכי פעולות איבה- הארכת מועד ההצטרפות עד ל- 30.1.2020


תאריך פרסום: 14.01.2020
ארגון נפגעי פעולות איבה חתם על הסכם לצירוף נכי פעולות איבה, העומדים בתנאים, לפוליסת הביטוח הסיעודי הקבוצתית של ארגון נכי צה"ל בחברת הראל.
 
שימו לב, מועד ההצטרפות הוארך, וניתן להצטרף לפוליסת הביטוח הסיעוד הקבוצתית והייחודית של ארגון נכי צה"ל עד לתאריך 30.01.2020.

למידע על תנאי הפוליסה ועל דרכי ההצטרפות 
לחצו כאן