פרסום חדש: פשיטות רגל ופירוק תאגיד, תשלומי גמלאות וגביית חובות בשנת 2019


תאריך פרסום: 08.06.2020

מינהל המחקר והתכנון מציג פרסום שנתי מקיף על תשלומי הענף לזכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד בשנת 2019, וכן נתונים מרכזיים בהשוואה לשנים קודמות. 

בפרסום מוצגים ממצאים על חובות בדמי ביטוח של מעסיקים בפשיטות רגל וכינוס נכסים ועל גבייתם, ומאפיינים שונים של המעסיקים והעובדים המטופלים בענף. 

לצפייה בפרסום לחצו כאן