פטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי


תאריך פרסום: 01.01.2020
החל מחודש ינואר 2020, הורחב הפטור מתשלום דמי ביטוח למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי.
מעתה, כל מי שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי - יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש, גם אם אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי. 
עד דצמבר 2019 הפטור ניתן רק למי שקיבלו מהביטוח הלאומי קצבת סיעוד, קצבת שירותים מיוחדים לנכים קשים או קצבת ילד נכה. למקבלי קצבאות אלה, הפטור ממשיך כרגיל.

הערה: הפטור אינו חל על חברות או גופים אחרים שמעסיקים עובדים זרים. הפטור ניתן רק למעסיק סיעודי שהוא אדם פרטי.

למידע מפורט על הפטור לחצו כאן