עדכון למקבלי קצבת סיעוד שחוששים להכניס לביתם מטפל/ת עקב הקורונה


תאריך פרסום: 17.08.2020

מקבלי קצבת סיעוד שחוששים להכניס לביתם מטפל/ת עקב הקורונה, יכולים לבקש לקבל קצבה בכסף במקום שירותי טיפול בבית, עד 31.12.2020. 

  • מי שכבר מקבל קצבה בכסף במקום שירותי טיפול- נאריך לו באופן אוטומטי את תשלום הקצבה בכסף עד 31.12.2020.  
  • מי שלא ביקש לקבל קצבה בכסף- צריך להגיש לנו בקשה באמצעות המוקד הטלפוני 2637* או בטופס פנייה באתר