תשלום דמי אבטלה גם למי שלא נרשם בשירות התעסוקה


תאריך פרסום: 30.03.2020

מי שפוטר או שיצא לחל"ת מרצון או לא מרצון לתקופה של 30 ימים ומעלה, והגיש לנו תביעה לדמי אבטלה בין התאריכים 15.3 עד ה-7.4 נראה בו כמובטל מיום הפסקת העבודה או מ- 15.3 (המאוחר מביניהם), גם אם לא הספיק להירשם בשירות התעסוקה, או שלא נקלטו הדיווחים על רישומו בשירות התעסוקה.

שים לב,
אם לא נרשמת בשירות התעסוקה, חשוב שתירשם, כדי שנוכל לשלם לך דמי אבטלה גם עבור חודש אפריל 2020. 
מי שיירשם בשירות התעסוקה עד 31.3.2020, ייחשב כאילו הוא נרשם ב- 15.3.2020.