הפעימה השנייה ברפורמת הסיעוד יוצאת לדרך - הגדלת קצבת סיעוד ברמות 4 עד 6


תאריך פרסום: 26.12.2019

אנו שמחים לעדכן שבחודש ינואר 2020 נכנסה לתוקף הפעימה השנייה ברפורמה בקצבאות הסיעוד.

במסגרת הפעימה השנייה נוספו שעות טיפול והוגדלה הקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות הגבוהות- 4, 5 ו-6.

התוספת תינתן באופן אוטומטי לזכאים. בימים אלה אנו שולחים לזכאים הודעות המפרטות את התוספת שמגיעה להם.


להלן השיפורים בקצבת הסיעוד מינואר 2020:

הוספת שעות הטיפול

רמה​
שעות טיפול למעסיק ​מטפל ישראלי
שעות טיפול למעסיק ​מטפל זר
​4
​עלייה מ-19 שעות בשבוע ל-20 שעות
עלייה מ-16 שעות בשבוע ל-17 שעות
​5
​​עלייה מ-23 שעות בשבוע ל-25 שעות
​עלייה מ-19 שעות בשבוע ל-21 שעות
​6
​​עלייה מ-28 שעות בשבוע ל-30 שעות
עלייה מ-24 שעות בשבוע ל-26 שעות

הגדלת הקצבה הכספית

סכום הקצבה למעסיק מטפל עובד זר

רמה​
הסכום הישן​הסכום החדש (מעודכן ל- 01.01.2020)​
4​3,278 ש"ח 3,482 ש"ח
​5
3,892 ש"ח 4,302 ש"ח
6​4,917 ש"ח
5,326 ש"ח

סכום הקצבה למי שיש מטפל ישראלי

רמה​
הסכום הישן​הסכום החדש (מעודכן ל- 01.01.2020)​
4​3,892 ש"ח 4,097 ש"ח
​5
4,711 ש"ח 5,122 ש"ח
6​5,736 ש"ח 6,146 ש"ח