תזכורת למעסיקים בנוגע לשינוי בדיווח עבור עובדים עפ"י צו סיווג מבוטחים


תאריך פרסום: 25.06.2020

באיגרת למעסיק לשנת 2020, עדכנו אתכם שהחל מחודש ינואר 2020, אתם מתבקשים לדווח עבור עובדים המועסקים עפ״י צו סיווג מבוטחים: מרצים, אמנים וכד', בחוזה דיווח מס׳ 9 - צו סיווג. 

עם קליטת הדו״ח הראשון, יפתח חוזה הדיווח באופן אוטומטי בתיק המעסיק (שינוי זה תואם עם מערכות השכר).

מבדיקה שערכנו עולה כי ישנם מעסיקים שמדווחים על עובדים אלה בדיווח קיים (כפי שדווח עד סוף שנת 2019) ולא בחוזה דיווח 9.

לתשומת לבכם, אם בשנת 2020 דיווחתם על עובדים אלה בדיווח קיים, עליכם להגיש לנו דוחות מתקנים בחוזה דיווח 9 עבור תקופת הדיווח השגויה (אפילו בחלק מהחודשים).