שירות חדש באתר- דיווח על שמירת הריון


תאריך פרסום: 31.10.2019

מקבלת קצבה לשמירת היריון? 

במסגרת שיפור השירות תוכלי מעתה להודיע לנו כל חודש על המשך או על הפסקת שמירת ההיריון באתר שירות אישי.