שינוי בחישוב תעריפי דמי הקבורה


תאריך פרסום: 03.07.2022

בהתאם לתיקון בתקנות, חלו שינויים בחישוב תעריפי דמי הקבורה שמשולמים לחברות הקבורה, באופן שיעודד קבורה רוויה (בקומות).

תעריפי דמי הקבורה החדשים מתבססים על בדיקה כלכלית שנערכה בביטוח הלאומי בשנים האחרונות.

עיקר השינויים:

התעריף משתנה לפי היקף הפעילות של גופי הקבורה. תעריף קבורת ילדים הושווה לקבורת מבוגרים, ולתשלום-הבסיס התווספו תוספות חדשות עבור ביסוס, תחזוקת מבני-קבורה, קבורת רבים וקבורות מכפלה בפריפריה.

התעריפים החדשים כוללים את כל התוספות שקיימות כיום וגם כמה תוספות חדשות:

  • תוספת ביסוס - תשולם עבור מבני קבורה המיועדת לממן את עלויות ביסוס יסודות המבנה, 
  • תוספת תחזוקה - תשולם עבור מבני קבורה המיועדת לממן את עלויות התחזוקה שלהם, שהיא גבוהה יותר מעלות התחזוקה של קבורת שדה. 
  • תוספת קבורת רבים - תוספת עבור קבורה של שלושה נפטרים או יותר בחלקת קבר אחת.
  • תוספת לקבורת מכפלה בישובים פריפריאליים - תוספת עבור קברי מכפלה (שני קברים בהם שני נפטרים) ביישובים הממוקמים בפריפריה.
חשוב לציין!
אנו נערכים לפיתוח מערכת ממוחשבת לחישוב תעריף הקבורה החדש. הצפי לסיום הפיתוח הוא עד 8 חודשים.
התשלומים ישולמו לחברות הקבורה הזכאיות רטרואקטיבית מיום החלת התקנות.