נדחה מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור העובדים שבחל"ת


תאריך פרסום: 07.05.2020

מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור העובדים שבחל"ת נדחה מ-15/5/2020 ל-15/7/2020.