פרסום חדש באתר- הביטחון הסוציאלי בעולם גיליון 22


תאריך פרסום: 06.04.2021
הביטחון הסוציאלי בעולם – רבעון של מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי – מציג את החדשות בתחום מדיניות הביטחון הסוציאלי במדינות שונות לנוכח האתגרים החברתיים שבהן.

גיליון 22 מציג נתונים על ההוצאה הציבורית לרווחה ערב משבר הקורונה בישראל ובמדינות ה- OECD, והוא מתבסס על מאגר הנתונים של הארגון על ההוצאה הציבורית לרווחה המעודכן ל- 2020. הגידול הניכר בהוצאה לרווחה בעקבות משבר הקורונה יבוא לידי ביטוי בעדכון הבא של המאגר.

בנוסף, מוצגת ההתפתחות בגביית דמי הביטוח הלאומי במדינות האיחוד האירופי בתקופת המגיפה והתוכנית האסטרטגית של ארגון ה-OECD לשיקום שוק העבודה לאחר המשבר.

לקריאת הפרסום המלא לחצו כאן