פרסום חדש באתר- ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם, גיליון מס' 20


תאריך פרסום: 05.07.2020
ידיעון הביטחון הסוציאלי בעולם הוא נייר מידע שמפרסם מינהל המחקר והתכנון של הביטוח הלאומי מדי רבעון, ומציג את החדשות בתחום מדיניות הביטחון הסוציאלי במדינות שונות לנוכח האתגרים החברתיים שבהן.

גיליון מס' 20 מתמקד בשימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה.
הזינוק בשיעורי האבטלה אילץ את מדינות המערב להגמיש את תנאי הזכאות לדמי אבטלה לשכירים שהיקף עבודתם הצטמצם.
ברוב מדינות אירופה, ההכרה בקיצור העבודה כאבטלה חלקית מקנה זכאות לדמי אבטלה, מאפשרת לעובד לשמור על משרתו ומספקת למעסיק גמישות בהתאמת מצבת העובדים למשבר. זאת ועוד: מדינות שבהן תקופת תשלום דמי האבטלה ארוכה, מתמודדות טוב יותר עם מספר מובטלים גדול ואבטלה ממושכת.
בישראל תקופת התשלום היא מהנמוכות במערב, עובדה המקשה על פיצוי המובטלים לאורך הזמן.

לצפייה בידיעון לחצו כאן.