הקדמת תשלום קצבת ילדים ל- 15.7.2021


תאריך פרסום: 12.07.2021

לרגל עיד אל אדחא, חג הקורבן, קצבת הילדים תשולם ביום חמישי, 15.7.21 (במקום ב- 20.7.21).

הביטוח הלאומי מאחל חג שמח לכל האזרחים המוסלמים!