מציינים את יום הזיכרון לשואה לגבורה


תאריך פרסום: 27.04.2022

ביטוח לאומי מעריך ומוקיר את ניצולי השואה, ומאחל להם אריכות ימים ובריאות איתנה.

נתונים כלליים על ניצולי השואה החיים כיום

בישראל חיים 161,192 ניצולי שואה בגיל 71 - 118 שנה, שהם 22% מכלל תושבי ישראל בקבוצת הגיל הזה, 
מהם 31% מקבלים קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה, ו-62% מקבלים גמלת סיעוד.
  • 61% מהניצולים הן נשים ו- 39% גברים. 
  • בגילים 90 ומעלה יש רוב גדול יותר של נשים - 65% נשים לעומת 35% גברים.
  • 10% מכלל הניצולים נשואים.                                                                                         
  • 18% מתוך כלל אוכלוסיית הקשישים (בגיל 71 ומעלה) הם ניצולי שואה בני 90 ומעלה, לעומת 7% בני 90 ומעלה בכלל האוכלוסייה בגילים הללו.

מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה

  • 31% מניצולי השואה מקבלים מהביטוח הלאומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק, לעומת 23% מכלל האוכלוסייה בקבוצת הגיל הזו המקבלת קצבת השלמת הכנסה.
  • 49,247 ניצולים מקבלים השלמת הכנסה, מתוכם 33,362 יחידים ו-15,885 נשואים.
  • מרבית הזכאים לתוספת השלמת הכנסה הם בני 89-80, בסך הכול  38,065 אנשים שהם 77% מכלל הניצולים.

מקבלי גמלת סיעוד

99,325 ניצולי שואה מקבלים גמלת סיעוד שהם 62% מכלל הניצולים מתוכם:
  • 66,058 הן נשים (66%).
  • 22,987 הם בני 90 ומעלה (23%).
  • 22,609 זכאים לקצבה ברמה 6, הרמה הגבוהה ביותר (23%).

זכויות ניצול שואה בביטוח הלאומי

ניצולי שואה זכאים לקצבאות והטבות כאזרחים ותיקים.

ניצולי שואה המקבלים קצבת סיעוד – זכאים לתוספת של שעות סיעוד או לקצבה בכסף מהקרן לרווחת ניצולי השואה או מוועידת התביעות, זאת בנוסף לשירותי הסיעוד או קצבת הסיעוד שהם מקבלים מהביטוח הלאומי. למידע מורחב לחצו כאן