מרווחה לעבודה - היערכות לתוכנית חדשה


מנכ"ל הביטוח הלאומי, ד"ר יגאל בן שלום, הציג בימים אלה הצעה לשינוי תכנית מהל"ב.

השינוי בא לאור הניסיון המצטבר בתכנית הנוכחית, וכדי להשיג את היעד המרכזי שהוא הגדלת אחוז המשתתפים בשוק העבודה  (ולאו דווקא הקטנה באחוז מקבלי הקצבאות).

 

מהפיכה בחשיבה בכיוון זה, ובהתאם ליעדים כפי שיוצגו בתוכנית, תביא לכך שהמערכת הציבורית תדאג לחלשים בחברה, מקבלי הבטחת הכנסה, להשתלב ביתר יעילות בשוק התעסוקה- הן בשוק החופשי והן במערכות לתעסוקה מוגנת ונתמכת.

 

עיקרי התכנית:

 

·  הקמת רשות ארצית ("רשות לתעסוקה"), שתהיה גוף מטה המאגד בתוכו את כל אנשי המקצוע הרלוונטיים לתכנית מהמשרדים השונים. הרשות תאגד את כל המשאבים עבור התכנית, ויוצבו לה יעדים ותפוקות רב שנתיים מדידים. בנוסף, יש לדעתנו לשתף גורמים לא ממשלתיים, כמו התאחדות התעשיינים ועמותות אזרחיות.

 

·  הרשות תתמקד בהקמת מערך מיון ואבחון ראשוני לאוכלוסייה המקבלת הבטחת הכנסה, במטרה לשלבה בצורה אופטימלית בעולם התעסוקה, באמצעות כלים התואמים לאבחון של המשתתף בתכנית.

לצורך הקמת מערך האבחון המקצועי יהיה שימוש בידע הקיים במוסד לביטוח לאומי, בתמ"ת, במשרד הרווחה ובארגונים הקשורים לרווחה ותעסוקה במגזר השלישי.

 

·  יעד נוסף של התכנית הוא בניית תכניות שיקומיות לאוכלוסיות הרלוונטיות, כדי לשלבם במסגרת תעסוקה מוגנת ונתמכת.

 

·  לכל משתתף יוצמד מלווה אישי שתפקידו לטפל באופן אישי לזמן ארוך בכל המסלולים שייבנו למשתתף, כדי להגיע לתוצאות אופטימליות. מועד הליווי יכול להימשך עד שנתיים מהמועד שבו נקלט המשתתף בעבודה. הליווי האישי יכלול גם תגבור של ההטבות הנלוות, כמו מסגרות לילדים והסעות.

 

·  מנגנון האבחון המקצועי והליווי האישי יאפשר לאתר אנשים שאינם מסוגלים להשתלב בתכנית.

לאוכלוסייה כזאת יש להעלות את שיעור הקצבה, מבלי להתנות את זכאותה בהשתתפות בתכנית.

 

מבחינת האזרח תהיה כתובת אחת לטיפול ממוקד ויעיל מתחילת התהליך ועד סופו.  אזרח יקבל טיפול  התואם את אישיותו וכישוריו ולא טיפול אוניברסלי שאינו רלוונטי לעתים למאפייניו ולכישוריו.

 

לאחרונה הציג מנכ"ל המוסד, ד"ר בן שלום את התכנית לפני כנס בינלאומי של חוקרים וקובעי מדיניות של מוסדות ביטחון סוציאלי וזכה לתמיכה רבה, בייחוד מגורמים מקצועיים בהולנד, אשר מיישמים את התכנית מזה מס' שנים.

המנכ"ל הציג את התכנית גם בפני שר התמ"ת וכן בפני מנכ"ל משרד ראש הממשלה.