העלאת סכום הקצבאות בשנת 2023


תאריך פרסום: 01.01.2023

​קצבאות הנכות יעלו בחודש ינואר ב-9.82% מ-3,700 ₪ קצבת נכות מלאה ל-4,063 ₪ 
קצבת אזרח ותיק תעלה רק ב- 5.3% בהתאם למדד ולא לשכר הממוצע במשק

הביטוח הלאומי הוציא את הסכומים המעודכנים לעלייה בקצבאות השונות וביניהם: קצבת נכות, קצבת ילד נכה, קצבאות ילדים, קצבאות אזרח ותיק ועוד.

בהמשך להעלאת השכר הממוצע במשק, מינהל המחקר של הביטוח הלאומי פרסם את הסכומים של הקצבאות הצפויות לעלות כבר בחודש זה. בתחילת החודש שעבר, יצאו אומדנים שעמדו על עלייה של כ-9.55%, וכעת נראה שעלייה גדולה יותר ותעמוד על כ-9.82% בקצבאות הנכות הכללית, שירותים מיוחדים וילדים נכים.

קצבת נכות כללית

 • קצבת מלאה ליחיד בשיעור 100% - עולה מ-3,700 ₪ ל-4,063 ₪.
 • קצבה מלאה ליחיד עם תוספת לבת זוג עולה מ-4,892 ₪ ל-5,373 ₪.
 • קצבה מלאה ליחיד עם ילד עולה מ- 4,645 ₪ ל- 5,111 ₪.
 • קצבה מלאה ליחיד עם 2 ילדים עולה מ- 5,608 ₪ ל- 6,159 ₪.
 • קצבה מלאה לזוג עולה מ- 4,892 ₪ ל- 5,373 ₪.
 • קצבה מלאה לזוג עם ילד עולה מ-5,846 ₪ ל-6,421 ₪.
 • קצבה מלאה לזוג עם 2 ילדים עולה מ-6,800 ₪ ל-7,469 ₪.
 • קצבה ליחיד בשיעור 74% - עולה מ- 2,522 ₪ ל- 2,770 ₪.
 • קצבה ליחיד בשיעור 65% - עולה מ- 2,273 ₪ ל- 2,496 ₪.
 • קצבה ליחיד בשיעור 60% - עולה מ- 2,135 ₪ ל- 2,345 ₪.

אומנם השכר הממוצע צפוי לעלות בכ-12%, אך ממנו יופחת 2.45% וזאת לאחר שבשנת 2022 כשלא היה תקציב מדינה, הוחלט בהסכמה עם ארגוני הנכים היציגים העברה של 2.45% מהשכר הממוצע שהוקפא - לטובת הרחבת זכאויות בקצבאות הנכות.
בהסכם המדובר מול משרד האוצר, ובחוק ההסדרים לשנת 2022 נקבע שה-2.45% יופחתו כשעליית השכר הממוצע תתקיים לאחר "הפשרת" ההקפאה בשנתיים האחרונות.

הקצבאות יחושבו באופן אוטומטי על ידי הביטוח הלאומי, ויופקדו ישירות לחשבון ללא צורך בשום פעולה מצד הזכאים לקצבאות.

קצבאות ילד נכה ושירותים מיוחדים:

 • קצבה בשיעור 50% תעלה מ- 1,527 ₪ ל- 1,676 ₪.
 • קצבה בשיעור 100% לילד נכה תעלה מ- 3,000 ₪ ל- 3,295 ₪.
 • קצבה בשיעור 112% תעלה מ- 3,534 ₪ ל- 3,882 ₪.
 • קצבה בשיעור 188% תעלה מ- 5,641 ₪ ל- 6,194 ₪.
 • קצבה בשיעור 235% תעלה מ- 7,168 ₪ ל- 7,872 ₪.
 • תוספת לנכה מונשם תעלה מ- 8,462 ₪ ל- 9,293 ₪.

קצבה לילד השוהה במוסד:

קצבה בשיעור 50% תעלה מ- 529 ₪ ל- 581 ₪.

קצבה בשיעור 100% תעלה מ- 1,058 ₪ ל- 1,162 ₪.

קצבת ילדים

קצבת הילדים, בשונה מקצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים וילדים נכים תעלה בהתאם למדד ולא לשכר הממוצע.

סכומי הקצבה החדשים:

 • עבור הילד הראשון במשפחה הקצבה תעלה מ-156 ₪ ל-164 ₪.
 • עבור הילד הילד השני, השלישי והרביעי במשפחה - הקצבה תעלה ל- 207 ₪ במקום 197 ₪. 
 • עבור הילד החמישי ומעלה- סכום הקצבה יהיה כמו לילד הראשון - 164 ₪.

קצבת אזרח ותיק

קצבת אזרח ותיק תעלה רק ב-5.3%, שזו עלייה גדולה יחסית לשנים עברו אך לא עלייה גדולה ביחס לשכר הממוצע.
סכומי הקצבה החדשים:
 • ליחיד-  1,680 ₪ במקום 1,596 ₪. 
 • ליחיד עם תוספת עבור בת זוג -2,525 ₪ במקום 2,398 ₪.

קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה

משולמת לאזרחים ותיקים מעוטי הכנסה, קצבתם תעלה בהתאם למדד. 

סכומי הקצבה החדשים:

 • למבוטח שטרם מלאו 70 שנים - קצבת יחיד תעלה ל- 4,000 ₪ במקום 3,799, ולזוג: 6,320 ₪ במקום 6,002 ₪.
 • למבוטח בגיל 70 עד 79 - קצבת יחיד תעלה ל-4,039 ₪ במקום 3,836 ₪, ולזוג 6,383 ₪ במקום 6,062 ₪.
 • למבוטח בגיל 80 ומעלה - קצבת יחיד תעלה ל- 4,078 ₪ במקום 3,873 ₪, ולזוג  6,445 ₪ במקום 6,120 ₪.

הבטחת הכנסה בגיל העבודה 

 • ליחיד (שטרם מלאו לו 55 שנה )- 1,899 ₪ במקום 1,803 ₪. 
 • ליחיד מגיל 55 ועד גיל פרישה -  2,254 ₪ במקום 2,373 ₪. 
 • להורה עצמאי עם ילד אחד - 3,180 ₪ במקום 3,020 ₪, 
 • להורה עצמאי מגיל 55 ועד גיל פרישה - 4,831 ₪ במקום 4,588 ₪.

כאמור, הקצבאות יופקדו באופן ישיר לחשבונות הבנק של הזכאים, עם העלייה המתוכננת, ללא שום צורך בפעולה כלשהי. קצבאות אזרח ותיק, קצבאות הנכות, שירותים מיוחדים, וילד נכה צפויות להיות מופקדות ב-28/1/23, קצבת הבטחת הכנסה צפויה להיות מופקדת ב-12/1/23, קצבת ילדים צפויה להיות מופקדת ב-20/1/23.

ירונה שלום, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "במיוחד בתקופה של יוקר מחייה, אנו מודעים למשקל הקריטי של הקצבאות לאלו שזקוקים לכך. הביטוח הלאומי סבור שיש לשקול העלאת קצבאות ו/או להקל בתנאים מסוימים של קצבאות אחרות.
ישנם מספר תיקוני חקיקה ופעולות שאנו נציע לשר הנכנס לטובת העניין".