בשנה האחרונה, מעל 42% מההורים לא בחרו עבור הילד שלהם מסלול לתוכנית החיסכון


תאריך פרסום: 26.06.2022

​בינואר 2017 הושקה התוכנית חיסכון לכל ילד שמטרתה להבטיח לכל ילדי ישראל חיסכון ארוך טווח שישמש אותם בהגיעם לגיל 18 או 21 למטרות שונות ויסייע להם בתחילת דרכם כבוגרים. במסגרת התוכנית מופקדים מידי חודש 52 ₪, בנוסף לקצבת הילדים, מכספי המדינה שמועברים על ידי ההורים לתכנית חיסכון בבנק או בקופות גמל. לרשות ההורים עומדת אפשרות של הפקדה נוספת בגובה 52 ₪ מכספי קצבת הילדים לה הם זכאים ובכך להכפיל את סכום ההפקדה החודשית לחיסכון ולהשפיע באופן משמעותי על הסכום אותו יקבל הילד בחייו הבוגרים.


כיום ההפקדות מתחלקות בין 9 בנקים ו-12 קופות גמל, ההורים שבחרו בקופות הגמל יכולים לבחור לנייד את כספי החיסכון בין קופות הגמל השונות וכן בין מסלולי השקעה, אך הם אינם יכולים להעבירם לבנק. לעומתם, מי שבחרו לפתוח חיסכון בבנק יוכלו לעבור בין מסלולי חיסכון שונים באותו בנק וזאת במידה ובחרו בתחנת יציאה. החוק לעניין זה קובע כי הם לא יוכלו לנייד את החיסכון בין הבנקים השונים וגם לא לעבור לקופת גמל.


מינואר 2021 ועד דצמבר 2021 הועברו כספים לתוכנית החיסכון בסכום כולל של 2.935 מיליארדי ₪, סכום זה כולל תשלומים שוטפים ותשלומים שנוספו על ידי ההורים. הרווח לילדים הכולל מההפקדות בתוכנית חיסכון בבנקים ובקופת גמל, שנפתחו בשנה זו, הסתכם ב-3.78 מיליוני ₪. בסך הכל, מאז פתיחת התוכנית הועברו 15.2 מיליארדי ₪ לתוכניות החיסכון.

בשנת 2021, נפתחו תוכניות חיסכון עבור 177,603 ילדים, כש- 112,432 נולדו באותה שנה. מתוכם עבור 65,740 (58%) נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הוריהם ול-46,692 (42%) ילדים נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הביטוח הלאומי בעקבות אי בחירת ההורים. עם זאת, טרם הסתיימו ששת חודשי הבחירה למסלול תוכנית החיסכון לילדים שנולדו במחצית השנייה של 2021 ולכן ישנם ילדים שעדיין לא נבחרה עבורם תוכנית. יש לשים לב לנתון הבא: ביחס לסך ילידי 2021 העומד על 181,545 שיעור הבחירה יהיה כ-36% אם לא תתבצע בחירה על ידי הורים נוספים עד לתום תקופת הבחירה.

מתוך 46,692 ילדים שעבורם לא נבחרה תוכנית חיסכון על ידי הוריהם, 9,876 ילדים הם הראשונים במשפחה, כלומר ברירת המחדל עבורם הייתה קופת גמל בסיכון מועט, ו-36,816 ילדים הם שניים ואילך שעבורם ברירת המחדל הייתה קופת גמל או בנק בהתאם למה שקיים עבור הילד שקדם להם במשפחה. בנוסף, לכל הילדים לא נעשתה הפקדה נוספת של 52 ₪.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי: "אי מעורבות ההורים, משפיעה באופן חד משמעי על גובה החיסכון שהילדים יקבלו בהגיעם לגיל 18 או 21. בחירת מסלול נכון עבור היקרים לנו מכל, היא הליך פשוט ביותר, בלי בירוקרטיה בכלל. השקעה של דקות ספורות באתר הביטוח הלאומי יכולה להניב סכומים גבוהים עבורם בגיל הבגרות ויכולה להבטיח צמצום פערים בין אוכלוסיות. מעורבות ההורים היא חשובה והכרחית לעתיד ילדיהם".
בדצמבר 2021 דווח על 4,021,516 תוכניות חיסכון מאז תחילת התוכנית, מתוכן 3,396,418 תוכניות נותרו פעילות בתום 2021, ו-652,098 הסתיימו ואינן פעילות יותר בשל משיכת הכספים או ניוד בין הגופים.

מתוך 4,021,516 התוכניות – 892,671 (22%) נפתחו בבנקים כשבנק הפועלים עם מספר החסכונות הגבוה ביותר, לאחריו בנק לאומי ולאחר מכן- בנק מרכנתיל (הרשימה המלאה בדו"ח המצורף, עמ' 3).

3,128,845 (78%) מהתוכניות נפתחו בקופות הגמל כשפותח את הרשימה, עם מספר החסכונות הגבוה ביותר הוא אלטושלר שחם, לאחר מכן הראל ופסגות (הרשימה המלאה בדו"ח המצורף, עמ' 4).

במהלך 2021, ל-150,150 מלאו 18 והופקדו עבורם מענקי גיל 18. סכום המענקים עבורם הסתכם בכ-77 מיליוני ₪. בעוד, ל-90,610 מלאו 21 והופקדו עבורם מענקי גיל 21 (לילדים שלא פדו את התכנית בגיל 18). סכום המענקים עבורם הסתכם בכ-46 מיליוני ₪.
128,235 תכניות חיסכון נפדו במלואן ב-2021 (בגיל 18 ומעלה) וסך הפדיון עבור חסכונות אלה היה 463 מיליוני ₪.

הביטוח הלאומי ושר הרווחה והביטחון החברתי, ח"כ מאיר כהן, מנסים בימים אלה לקדם מספר פעולות לטובת שינוי החקיקה כדי לייעל אף יותר את התוכנית ויכולת ההתניידות בין הבנקים לקופת הגמל. כמו-כן, נבחנות האפשרויות לשינויים נוספים כגון: שינויי סכום ההפקדה ועוד.
"הדו"ח שאנו מפיקים כל שנה במינהל המחקר של הביטוח הלאומי נועד להגיע אל כנסת ישראל ולבחון את הנתונים כדי לוודא שתוכנית כמו 'חיסכון לכל ילד' תפיק את המיטב ותביא לצמצום פערים בין האוכלוסיות ולבחון את הדרכים למעורבות של ההורים - שהיא קריטית לגובה הסכום אותו יקבל הילד בתום התקופה. אנו מזמינים את כולם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי ולבחון את המצב של ילדי המשפחה – כל המידע הנדרש קיים באתר". אומרים בביטוח הלאומי.