זכאות לקצבה עבור ילד שאובחן עם אוטיזם תהיה אוטומטית עד גיל 18


תאריך פרסום: 15.08.2022

הביטוח הלאומי הוציא חוזר חדש לצוותים הרפואיים ולסניפים ברחבי הארץ לגבי נוהל חדש ובו תצומצם הבירוקרטיה באופן משמעותי, וילד שהוכר על הרצף האוטיסטי לא יצטרך להגיע למספר ועדות במהלך השנים וזכאותו לקצבה תוארך באופן אוטומטי עד גיל 18.

עד היום, נקבעה זכאות זמנית לילדים על הרצף מתוך תפיסה רפואית כי חל שינוי אצל הילדים בשנותיהם הראשונות ולאחר טיפולים נלווים, ובגיל 7 זומנו הילדים לוועדה עם מסמכים רפואיים עדכניים אודות מצב הילד.

מבדיקה שערך מנהל נכויות ושיקום בביטוח הלאומי נמצא כי זכאותם של 97% נשארת בעינה ועל כן הוציאו חוזר שבו יש לצמצם את הבירוקרטיה באופן משמעותי, להפחית את הוועדות הרפואיות ולאפשר את הזכאות עד גיל 18 ו-3 חודשים (עד שהילד הופך בוגר, והחוק משתנה בהתאם).
כלומר, עם אבחנת ההורים את ילדם, יש צורך בהגשת בקשה לקצבה יחד עם אבחון רפואי שבוצע. הוועדות לרוב, יתקיימו ללא צורך בהגעת המשפחה אל הביטוח הלאומי אלא על בסיס מסמכים רפואיים.

אם האבחון בוצע לפני גיל 3 – הזכאות תינתן עד גיל 10.

אם האבחון בוצע לאחר גיל 3 – כאמור, הזכאות תינתן אוטומטית עד גיל 18 ו-3 חודשים.

היום הביטוח הלאומי, יישלח הודעה לכ-9,000 הורים שהיו אמורים להגיע לוועדה מחודשת בימים אלה ובכך תתייתר הגעתם אל המוסד וזכאותם תימשך עד גיל בגרות. במקביל יישלח אליהם אישור ובו אסמכתא על רציפות הקצבה.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי: "הביטוח הלאומי בודק את עצמו כל הזמן, זוהי עוצמתו של ארגון בר קיימא. 
לאחר בדיקה מעמיקה וכחלק מהמדיניות לצמצום הבירוקרטיה, מצאנו שאחוז גבוה מאוד של הורים צריכים להתעסק עם עדכוני ניירת רפואית, כשבמבחן המציאות אין בה תכלית ממשית והזכאות בפועל נשארת בעינה. זהו עוד צעד מיני רבים לטובת השבחת השירות לאזרח, התייעלות המערכת ושיפור תהליכים".