קצבאות הביטוח הלאומי יעודכנו ב-2.3% החל מחודש ינואר 2011


תאריך פרסום: 03.01.2011