דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2011: ממדי העוני נותרו ברמתם הגבוהה; העוני בקרב משפחות עובדות עלה


תאריך פרסום: 29.11.2012