דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

הגשת תביעות מקוונות מחשבוני זכויות

משרדי ממשלה - משרד האוצר, רשות המסים בישראל - מס הכנסה

כתובת:

 

כתובת אינטרנט:
מטרות

גביית מס הכנסה מאוכלוסיית ישראל.הבסיס החוקי

פקודת מס הכנסהאוכלוסיית זכאים

נכה בשיעור 100%, או בתנאים מסוימים: 90%, עיוור בשתי עיניו (לנכים מסוגים אחרים - הטבות שונות כפי שיפורטו להלן)השירותים הניתנים

1.    פטור מלא על הכנסה מיגיעה אישית לעובד שכיר או לעובד עצמאי עצמאי (לרבות על קצבה המתקבלת עקב עבודה בעבר) אם הוא עיוור או נכה בשיעור 100% או בתנאים מסוימים בשיעור 90%. הפטור ניתן עד לסכום מקסימלי של הכנסה (בשנת המס 2002 ניתן פטור זה עד להכנסה שנתית של 470,400 ש"ח).

2.    פטור מלא ממס על הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לסכום שנתי של 55,560 ש"ח לשנת המס. הפטור ניתן לעיוור או לנכה בשיעור 100% ובתנאים מסוימים בשיעור 90%. אם יש לו הכנסה מיגיעה אישית, והיא קטנה מן הסכום האמור, ניתן לקבל פטור על הסכום המשלים שלא מיגיעה אישית עד ל–56,400 ש"ח בשנת המס 2002.

3.    פטור ממס על קצבאות מסוימות של המוסד לביטוח לאומי: קצבת נכות כללית, קצבת ניידות, קצבת נכות לנפגעי עבודה, קצבת זקנה ושאירים וקצבה למתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת התנדבות. הפטור אינו חל על דמי פגיעה בעבודה.

4.    מתן 2 נקודות זיכוי נוספות להורים לילד משותק, עיוור או מפגר בחישוב המס המגיע מהם.

5.    מתן 2 נקודות זיכוי נוספות עבור בן זוג או הורה המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בקביעות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם.

6.    זיכוי ממס על חלק מהסכומים שאדם משלם עבור החזקת בן זוג או הורה במוסד מיוחד, המשותקים לחלוטין, מרותקים למיטה, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם וכן עבור ילד מפגר.המסמכים הדרושים

אישורים מוכרים המעידים על הנכות על סמך אחד מן החוקים הבאים:

 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט (1959)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד (1954)
 • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז (1957)
 • חוק הביטוח הלאומי, פרקים: ג’, ו’ 2 ו-ט’ 2  (הדנים בנפגעי עבודה, נכות כללית ומתנדבים)
 • חוק גמלאות לנפגעי ספר, תשח"ז (1957)
 • חוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד 1994 (משנת 1995)
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970.

 דרכי הפניה

אם הנכות נקבעת על פי חוק ויש בידך מסמכים המעידים על כך, יש לפנות אל משרד השומה הסמוך למקום המגורים. אם הנכות לא נקבעה על–פי חוק מסוים, יש לפנות בכתב אל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש הפניה לקביעת שיעור הנכות בידי ועדה רפואית. • סניפים
 • פנו אלינו
 • טפסים להורדה
 • פנייה ישירה לסניף
 • שירות אישי לעו"ס
 • דבר המנכל
 
Please Wait