ייצוג משפטי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

הזוכים במכרז הם: 
אזור באר שבע: עו"ד איהאב סעדי, עו"ד חיים משה
אזור ירושלים:  עו"ד איילת ברעם, עו"ד אסף שפירא
אזור ת"א: עו"ד איילת ברעם, סיוון ג. משרד עו"ד, עו"ד אריק יעקובי, עו"ד חיים משה, עו"ד ירון לוין
אזור נצרת: עו"ד ארז בן דוד, עו"ד מחמד גאנם
אזור חיפה: עו"ד ארז בן דוד, סיוון ג. משרד עו"ד, עו"ד איהאב סעדי
מספר מכרז: מ(2016)2021
תאריך פרסום : 20/06/2021
תאריך הגשה : 18/08/2021 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מכרז מספר מ(2016)2021 : ייצוג משפטי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לשירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות.

תמצית תנאי הסף:

  1. ניסיון של 3 שנים לפחות בעריכת דין (החזקת רישיון פעיל).
  2. ניסיון של 3 שנים לפחות בדיני עבודה/דיני הביטוח הלאומי.
  3. ייצוג ב-10 תיקים שנוהלו בביה"ד לעבודה בשנים 2017 - 2020 .                                 


פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  הגשת ההצעה למכרז אינה כרוכה בתשלום.
  2. שאלות הבהרה יופנו לנציג המוסד, טל בדש,  עד ליום שני  בתאריך 12.7.2021 , בדוא"ל:    tal_b@nioi.gov.il
  3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום ד', 28.07.2021. 
  4. את ההצעות יש להגיש ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות וייצמן 13, קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי, תאריך 18.8.2021, שעה 12:00. הצעות אשר יוגשו באיחור לא יילקחו בחשבון.
  6. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.