פנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות פתרונות אפשריים למערכת דיווח נוכחות מבוססת מיקום

מספר מכרז: ת(13)2020
תאריך פרסום : 14/10/2020
תאריך הגשה : 02/12/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 11/11/2020

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

  1. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום רביעי, 02.12.2020  בשעה 12.00,  לכתובת המייל הבאה:  motim@nioi.gov.il 

   יודגש כי מענים שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבחנו כלל.

2. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.


הליך מספר ת(13)2020: פנייה מוקדמת לקבלת מידע אודות פתרונות אפשריים למערכת דיווח נוכחות מבוססת מיקום

בהתאם לתקנה 14 א' לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד" ו/או "ביטוח לאומי") מבקש לקבל מידע אודות פתרונות טכנולוגיים אפשריים למערכת דיווח נוכחות מבוססת מיקום, לרבות תוכנה לניהול דיווחי השעות.

מערכת הנוכחות מיועדת לאיסוף ועיבוד דיווחי נוכחות של מטפלות ישראליים, עובדות סוציאליות ובקריות המועסקים על ידי חברות סיעוד שהמוסד התקשר איתם בחוזה, לצורך טיפול באזרחים ותיקים , שזכאים לגמלת סיעוד על פי חוק ביטוח סיעוד.

מובהר ומודגש בזה, כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, אלא נעשית לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המוסד את המשך פעולותיו, מבלי להטיל התחייבות כלשהי.

פירוט מלא של הפנייה, מופיע בראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

 

אופן הגשת המענה:

   1. את טפסי הפנייה ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ המכרז") ללא תשלום.

   2. שאלות הבהרה יישלחו  לכתובת המייל הבאה motim@nioi.gov.il עד ליום שני ה-26.10.2020, שעה 12:00.

   3. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר הביטוח הלאומי בכתובת הנ"ל באופן מרוכז ללא פרוט שם הפונה עד ליום רביעי, 11.11.2020.

   4. הגשת המענים עד ליום רביעי, 18.11.2020 שעה 12.00 לכתובת המייל הבאה motim@nioi.gov.il.

יודגש כי מענים שיגיעו לאחר מועד זה לא ייבחנו כלל.