התקשרות עם חברת "סלברייט"

מספר הליך: ת(37)2012
תאריך פרסום : 28/01/2019

​עפ"י תקנה 1 ג (א') לתקנות חובת המכרזים, מפורסמת בזאת החלטתה המנומקת של ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאמי מיום 28.1.2019 בנושא הנ"ל. ​​​