כללים והסברים

בפרק זה יובא הסבר כללי על תהליך המכרז, מפרסומו ועד בחירת הספק.