עדכונים אחרונים בתנאי זכאות ותשלום דמי אבטלה


ביטוח לאומי דואג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה ונמצא זכאי לדמי אבטלה, יוכל להמשיך לקבל  דמי האבטלה.

להלן עדכונים שהתקבלו בנושא דמי אבטלה בחודש יולי 2020:

הארכת תשלום דמי האבטלה עד ל-30.6.21

תקופת הזכאות לדמי אבטלה תוארך עד ל-30.6.21 למי שנגמרו ימי האבטלה, באופן הבא:
 • מי שנגמרו לו ימי האבטלה מ- 1.3.20 ואילך - ימשיך לקבל דמי אבטלה באופן אוטומטי עד 30.6.21, כל עוד יהיה מובטל.
 • מי שנגמרו לו ימי האבטלה לפני 1.3.20 ועבודתו הופסקה מ-1.3.20 בתוך שנת האבטלה - יוכל לקבל דמי אבטלה ממועד הפסקת עבודתו (בהתאם להמצאת אישור הפסקת עבודה ממעסיקו) עד 30.6.21.
 • מי שנגמרו לו ימי האבטלה בינואר או בפברואר 2020 ולא חזר לעבודה - יוכל לקבל דמי אבטלה מ- 1.7.20 עד 30.6.21.
  התשלום יהיה באופן אוטומטי למי שהתייצב בשירות התעסוקה במהלך חודש יולי. אם לא התייצב ביולי, אלא רק באוגוסט, יוכל לקבל דמי אבטלה מאוגוסט ואילך.
שימו לב, גם אם שנת האבטלה שלכם תסתיים, לא תצטרכו להגיש לנו תביעה חדשה לדמי אבטלה, אנחנו נאריך את הזכאות לדמי אבטלה באופן אוטומטי.

סכום דמי האבטלה

מ-1.8.2020 עד 30.6.2021 סכום דמי האבטלה ישתנה בהתאם לשיעור האבטלה במשק, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
השינוי בסכום דמי האבטלה יתבצע בהתאם למצבים הבאים:
 • תשלום רגיל: כל עוד שיעור האבטלה במשק יהיה גבוה מ-10%, תשלום דמי האבטלה יימשך כרגיל, כפי שהיה עד עכשיו.
 • תשלום מופחת: אם שיעור האבטלה במשק יהיה בין 7.5% ל-10%, תשלום דמי האבטלה יופחת ל-90% מהסכום המלא, לאחר 30 יום מפרסום שיעור האבטלה. 
  לדוגמה: אם אתם זכאים לדמי אבטלה בסך 1,000 ₪, דמי האבטלה שלכם יופחתו ל-900 ₪.
 • הפסקת תשלום: אם שיעור האבטלה יהיה נמוך מ-7.5%, תשלום דמי האבטלה ייפסק לאחר 30 יום מפרסום שיעור האבטלה. כלומר, מי שנגמרו לו ימי האבטלה, יפסיק להיות זכאי לדמי אבטלה ב-30.6.2021 או 30 יום לאחר ששיעור האבטלה יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם.

חשוב להדגיש!

בתקופה זו לא נחשב מחדש את דמי האבטלה שלכם.

מה זה אומר? אם תתחילו עבודה חדשה בתוך תקופת האבטלה בשכר נמוך יותר או גבוה יותר ויוציאו אתכם שוב לחל"ת או תפוטרו, תוכלו להמשיך לקבל דמי אבטלה כפי שקיבלתם עד עכשיו. אנחנו לא נחשב מחדש את דמי האבטלה.

קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 30.6.21

הארכת תקופת תשלום דמי אבטלה ביחד עם קצבה נוספת

תשלום דמי אבטלה ביחד עם הקצבאות האלה, הוארך עד ל- עד 30.6.21
בתקופה זו, דמי האבטלה לא יילקחו בחשבון ככפל קצבאות אלא כהכנסה מעבודה.

הקצבאות הנוספות הן:
 • דמי מזונות
 • הבטחת הכנסה
 • קצבת אזרח ותיק (לנשים מגיל 62 עד 67)
 • קצבת שאירים
 • קצבת נכות כללית (תוספת עבור בני זוג וילדים)

 ביטול ניכוי 5 ימי אבטלה

החל מחודש יוני 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה.

תיקון זה בתוקף עד ל- 30.6.21

 

הקלות נוספות לתקופת הקורונה

 • כל ההקלות הבאות תקפות מ-1.8.20 עד ל-30.6.21 או עד 30 יום לאחר ששיעור האבטלה במשק יירד מתחת ל-7.5%, המוקדם מביניהם. ההקלות ייכנסו לתוקף מדמי האבטלה של חודש אוגוסט שמשולמים בספטמבר.
 • קיצור תקופת החל"ת המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום 
  מי שהוצא לחל"ת ב-1.8.2020 ואילך יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם החל"ת הוא למשך 14 ימים לפחות (במקום 30 ימים).
 • הגדלת דמי האבטלה למי שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד 
  סכום דמי האבטלה שיקבל מובטל שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד יחושב כמו מובטל שמלאו לו 28.
  לסכומי דמי האבטלה לפי גיל לחצו כאן 
 • סכום דמי האבטלה המירבי לא יופחת מהיום ה-126 
  סכום דמי האבטלה המירבי מהיום ה-126 יישאר 422.04 ₪ ליום, ולא יופחת ל-281.36 ₪
 • תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למי שנמצא בהכשרה מקצועית 
  מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור מלא (ולא בשיעור של 70% כפי שהיה עד כה).
 • תשלום דמי אבטלה בשיעור מלא למובטל חוזר 
  בתקופה זו לא יקוצרו ולא יופחתו דמי האבטלה למובטל חוזר ויהיו בשיעור מלא (ולא בשיעור של 80% מהימים ו- 85% מסכום דמי האבטלה כפי שהיה עד כה).